25

SEPTEMBER

KOGNITIVNI PRISTOP V PROCESU UČENJA UČINKOVITEGA IZVAJANJA ...

25.09.2020, ob 09:00

URI - Soča, sejna soba na otroškem oddelku stavbe Marjetica