14

MAREC

"EXPLAIN PAIN"

14.03.2020, ob 08:30

URI - Soča, predavalnica v 4. nadstropju stavbe Vrtnica

16

APRIL

MOTNJE HRANJENJA IN POŽIRANJA PRI OTROKU Z NEVROLOŠKO ...

16.04.2020, ob 13:30

URI-Soča, sejna soba otroškega oddelka