MULTIMODALNI PRISTOP ZA OHRANITEV KOGNITIVNIH SPOSOBNOSTI

15.11.2019, ob 08:00

URI-Soča, predavalnica v 4. nadstropju stavbe Vrtnica

Seminar je namenjen psihologom, zdravnikom, medicinskim sestram, delovnim terapevtom, fizioterapevtom, socialnim delavcem, učiteljem, šolskim svetovalnim delavcem, vzgojiteljem, defektologom, specialnim pedagogom, socialnim pedagogom, študentom, prostovoljcem in ostalim, ki jih zanima multimodalni pristop za ohranitev kognitivnih sposobnosti.

Vodja: asist. dr. Urša Čižman Štaba, spec. klin. psih.

PROGRAM

Dogodek organizira

URI-Soča

Prijavnica velja kot naročilnica