22

MAREC

KOGNITIVNI PRISTOP V PROCESU UČENJA UČINKOVITEGA IZVAJANJA ...

22.03.2019, ob 08:00

URI - Soča, sejna soba na otroškem oddelku stavbe Marjetica

19

APRIL

IZZIVI REHABILITACIJE NEVROGENE DISFAGIJE PRI ODRASLIH

19.04.2019, ob 08:00

URI - Soča, predavalnica v 4. nadstropju stavbe Vrtnica

10

MAJ

SENZOMOTORNA INTEGRACIJA, STIMULACIJA IN SNOEZELEN ...

10.05.2019, ob 08:45

URI - Soča, predavalnica v 4. nadstropju stavbe Vrtnica

16

MAJ

OSNOVNI TEČAJ PLAVANJA PO KONCEPTU HALLIWICK

16.05.2019, ob 09:00

URI - Soča

23

MAJ

SMERNICE PRI VRAČANJU V PROCES ŠOLANJA PO KONČANI REHABILITACIJI

23.05.2019, ob 08:00

URI - Soča, predavalnica v 4. nadstropju stavbe Vrtnica

24

MAJ

PREGLED VELIKIH AMPUTACIJ SPODNJEGA UDA 2015-2018, ...

24.05.2019, ob 09:00

URI - Soča, predavalnica v 4. nadstropju stavbe Vrtnica

30

MAJ

TEMELJNA NAČELA ZA IZVEDBO PROGRAMA TERAPIJE S POMOČJO ...

30.05.2019, ob 09:00

URI - Soča, sejna soba v kleti stavbe Vrtnica

7

JUNIJ

"EXPLAIN PAIN"

07.06.2019, ob 08:30

URI - Soča, predavalnica v 4. nadstropju stavbe Vrtnica