Tečaj specialnih znanj s področja ZDRAVSTVENE NEGE NEVROLOŠKEGA PACIENTA

06.11.2019, ob 08:00

URI-Soča, pedagoški kabinet 1 v kleti stavbe Vijolica

Vsa mesta na delavnici so zasedena. V primeru prijave, vas bomo uvrstili na čakalno listo.

Tečaj je namenjen osebju zdravstvene nege in vsem drugim zdravstvenim sodelavcem, ki delajo z nevrološkimi pacienti.

PROGRAM

 

Vodja tečaja: Ksenija Karan, dipl. m. s.

 

Dogodek organizira

URI-Soča v sodelovanju z Zbornico zdravstvene in babiške nege Slovenije

Prijavnica velja kot naročilnica